ชื่อผู้ใช้ :
   
รหัสผ่าน :
 
 
 
 
 
 
 
              
       
 
 
   
   
ชื่อผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
     
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถานที่ราชการในจังหวัดมุกดาหาร
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 

การเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กประถมวัย"(สำหรับ ผดด.ดีเด่นประจำปี 2550และ 2551

คลิกดูรายละเอียด


หนังสือราชการ : ท้องถิ่นมุกดาหารย้อนหลัง
การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ให้แก่ อปท.
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ อปท. (21 พ.ค.56)
การสำรวจข้อมูลบริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตในพื้นที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
การอนุมัติงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กรณีหารือของเทศบาลเมืองลำพูน(20 พ.ค.56)
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของ อปท. (โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) (17 พ.ค.56)
การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับครูผู้ดูแลเด็กประจำเดือนเมษายน 2556 ให้แก่ อปท. (15 พ.ค. 56)
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (8 พ.ค. 56)
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร้อยละของเทศบาลและ อบต.ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
การใช้ระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (7 พ.ค. 56)
การเสนอรายชื่อและรายละเอียดของผลงานที่สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (7 พ.ค.56)

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 >>

 
     
 
     
     
     
  หน้าแรก | ผลงาน สถ.จ. มุกดาหาร | สถานที่สำคัญ | ติดต่อ สถ.จ.มุกดาหาร | แผนผังเว็บไซต์ © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด