ชื่อผู้ใช้ :
   
รหัสผ่าน :
 
 
 
 
 
 
 
              
       
 
 
   
   
ชื่อผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
     
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถานที่ราชการในจังหวัดมุกดาหาร
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 

โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น(14 มีค.55)

คลิกดูรายละเอียด


หนังสือราชการ : ท้องถิ่นมุกดาหารย้อนหลัง
แจ้งกำหนดแผนออกตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556 ทีมที่ 5 (7 พ.ค.56)
การรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 (นาปรัง)
การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. (2 พ.ค. 56)
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2556 งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2556) (2 พ.ค. 56)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2 พ.ค. 56)
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนเมษายน 2556 ให้แก่ อปท. (2 พ.ค. 56)
แจ้งเรื่องการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) ประจำปี 2556 (2 พ.ค. 56)
โครงการตรวจนิเทศและติดตามผลการจัดตั้งและเปลี่นแปลงฐานะของ อปท. ปีงบประมาณ 2556 (2 พ.ค. 56)
แนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2556 (1 พ.ค. 56)
รายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 พ.ค. 56)

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 >>

 
     
 
     
     
     
  หน้าแรก | ผลงาน สถ.จ. มุกดาหาร | สถานที่สำคัญ | ติดต่อ สถ.จ.มุกดาหาร | แผนผังเว็บไซต์ © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด