ชื่อผู้ใช้ :
   
รหัสผ่าน :
 
 
 
 
 
 
 
              
       
 
 
   
   
ชื่อผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
     
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถานที่ราชการในจังหวัดมุกดาหาร
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรปกคร... :: คลิกดูรายละเอียด สถจ.มุกดาหารกำหนดจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2556  ประจำเดือน  มีนาคม 2556  เวลา 08.00น-12.00 น. ณ โรงแรมริเว...  แจ้งเลื่อนประชุม นายก อปท.และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และแผน... ::  ขอเชิญนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่วิเคราะ... ::  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหล่า อำเภ... ::  ประกาศรับสมัครผูรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์... :: คลิกดูรายละเอียด
 
 
 
 
  สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 5 ...
  สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 12...
  การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดงห...
 
 
 
   
 
 
 
28 พ.ค. 2556
      การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ให้แก่ ...
21 พ.ค. 2556
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Protect The King   ตำบลของไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   กรมบัญชีกลาง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สำนักงบประมาณ   สมาคมพนักงานส่วนตำบล   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 
     
     
     
     
  หน้าแรก | ผลงาน สถ.จ. มุกดาหาร | สถานที่สำคัญ | ติดต่อ สถ.จ.มุกดาหาร | แผนผังเว็บไซต์ © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด